نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

3 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

چکیده

چکیده

قرآن گنجینه‌ای از واژگانی است که شناخت جایگاه معنایی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معناشناسی واژگان قرآن دانشی است که به بررسی این امر در جریانِ بافت جمله می‌پردازد و در کشف مقصود قرآن نیز کمک می‌کند. راه‌یابی به عمقِ معنای واژگان قرآن، یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها در شرح آیات به شمار می‌رود. یکی از واژگانی که در قرآن کریم در شبکه‌های معنایی متفاوتی به کار رفته، واژه «قضی» است. بررسی معنای واژه قضا در قرآن، مورد تأکید این پژوهش است؛ چرا که معناشناسی واژگان قرآن از منظر معناشناختی آن، از جمله مباحثی بوده که کمتر بدان توجه شده است. باید گفت که این واژه با حفظ معنای لغوی و اصطلاحی با بسیاری از مفاهیم دینی ارتباط معنایی پیدا می‌کند. در این جستار برآنیم با توجّه به ساختار معنایی آیات قرآن، به بررسی معانی این واژه پرداخته و شبکه‌های معنایی متعدد آن را از دیدگاه معناشناسی مورد واکاوی قرار دهیم. بررسی و تحلیل معناشناسانه واژه «قضا» نشان می‌دهد که سیر معنایی این واژه با توجه به بافت معنایی آیات قرآن، معانی متعددی چون سفارش کردن، خبر دادن، انجام دادن، به پایان رساندن، جدا کردن و... است که هر یک از این موارد در اصل به همان هسته معنای لغوی این واژه بر می‌گردند که فیصله دادن و تمام کردن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The semantic analysis of the word “Ghaza” in Quran

نویسندگان [English]

  • Seyed Aboalfazl sajadi 1
  • sahar mohebi 2
  • mahmod shahbazi 3

1 اراک- میدان بسیج (سردشت)- بلوار کربلا - پردیس دانشگاه اراک - ساختمان قریب - طبقه 4 - معاونت پژوهش و فناوری -

2 univerdity of arak

3 Department faculty university of arak

چکیده [English]

semantic values of these words has of a great importance. Knowledge over Quran’s words semantic property is one of knowledge which studies Qurans meaning within the syntactic structure and helps to uncover Quran’s meaning. Uncovering the hidden meanings of Quran’s words is one of the most confidential and strongest ways to explain Quran’s verses. In fact, Quran’s semantics has been one of researchers’ preoccupations from the earliest decades.One of the words in Quran which has been used with different meanings is “Ghaza”. Since the Quran’s semantic study is one of the issues which have not paid attention to in other studies, in this study, the word “Ghaza” has been investigated for this purpose. Concerning Quran’s syntactic structure, this word is closely linked with other religious concepts semantically, while it keeps its own lexical and idiomatic properties. In this study, the semantic analysis of this word showed that historical entries of the word “Ghaza” and its various meanings such as advice, call for, carry out, end, separate, etc. carry out the same semantic property of their own original meaning “end”. Considering Quran’s semantic structure, the study tried to investigate the different meanings of this word and its different semantic properties.One of the words in Quran which has been used with different meanings is “Ghaza”. Since the Quran’s semantic study is one of the issues which have not paid attention to in other studies, in this study, the word “Ghaza” has been investigated for this purpose. Concerning Quran’s syntactic structure, this word is closely linked with other religious concepts semantically, while it keeps its own lexical and idiomatic properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantics
  • Polysemy
  • the Holy Quran
  • Ghaza