نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل دوره دکتری، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات وزبان ها، دانشگاه اراک، اراک، ایران،

چکیده

(واحدهای واژگانی) در برخی از نظریات زبان شناسی غربی مطرح شده است و این نظریه به عنوان راه حلی منطقی و واقعی برای بسیاری از چالش هایی است که استادان آموزش زبان با آن مواجه هستند. این پژوهش با استفاده از نظریه معروف معنی-متن و تکیه بر واحدهای واژگانی (LEXEME) در صدد ارائه راه حلی مناسب و روشی آسان برای یادگیری مکالمه عربی است. این نظریه را نخستین بار ایگور مالچوک مطرح کرد و بدین طریق توانست تا حد زیادی از مانع بزرگی به نام (کلمه) عبور و به مفهوم (معنی-متن) اشاره کند. بر اساس این پژوهش مفهوم واحدهای معنایی(LEXEME) تا حد زیادی در یادگیری و آموزش مکالمه به زبان عربی موثر است. و این مهم از طریق تسلط زبان آموز بر کوچکترین واجدهای معنایی و تشخیص دلالت های فعلی در ترکیب جملات امکان پذیر است. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روشی توصیفی-تحلیلی، با تکیه بر ظرافت های واژگانی-دستوری زبان عربی، ضمن رفع چالش مربوط به وجود معانی متعدد مربوط به فعل واحد، دلالت های معنایی قواعد دستور زبان عربی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The semantic units (Igor Melchuk’s theory) in teaching Arabic grammar

نویسندگان [English]

  • rasool bazyar 1
  • Mohammadmahdi Taheri 2
  • Ahmad OmidAli 3

1 tehran university

2

3

چکیده [English]

(lexical units) has been proposed in some theories of Western linguistics. This theory is a logical and real
al units) has been proposed in some theories of Western linguistics. This theory is a logical and real solution to many challenges that language teaching professors face. This research aims to provide a suitable solution and an easy method for learning Arabic conversation, using the famous theory of Meaning–text theory and relying on lexical units (LEXEME). This theory was first proposed by Igor Malchuk. He was able to largely overcome the big obstacle called (word) and point to the concept (meaning-text). Based on this research, the concept of semantic units (LEXEME) is very effective in learning and teaching conversation in Arabic. This can be accomplished through the learner's mastery of the smallest semantic components and the recognition of current meanings in the composition of sentences. By presenting this approach and the lexical-grammatical nuances of the Arabic language, while solving the challenge related to the existence of multiple meanings related to a single verb, we get to know the semantic implications of the basic sentences in the Arabic language.
cognition of current meanings in the composition of sentences. By presenting this approach and the lexical-grammatical nuances of the Arabic language, whilal units) has been proposed in some theories of Western linguistics. This theory is a logical and real solution to many challenges that language teaching professors face. This research aims to provide a suitable solution and an easy method for learning Arabic conversation, using the famous theory of Meaning–text theory and relying on lexical units (LEXEME). This theory was first proposed by Igor Malchuk. He was able to largely overcome the big obstacle called (word) and point to the concept (meaning-text). Based on this research, the concept of semantic units (LEXEME) is very effective in learning and teaching conversation in Arabic. This can be accomplished through the learner's mastery
cognition of currenlearning Arabic conversation, using the famous theory of Meaning–text theory and relying on lexical units (LEXEME). This theory was first proposed by Igor Malchuk. He was able to largely overcome the big obstacle called (word) and point to the concept (meaning-text). Based on this research, the concept of semantic units (LEXEME) is very effective in learning and teaching conversation in Arabic. This can be accomplished through the learner's mastery of the smallest semantic components and the recognition of current meanings in the composition of sentences. By presenting this approach and the lexical-grammatical nuances of the Arabic language, while solving the challenge related to the existence of multiple meanings related to a single verb, we get to know the semantic implications of the basic sentences in the Arabic language.
cognition of current meanings in the composition of sentences. By presenting this approach and the lexical-grammatical nuances of the Arabic language, while solving the challenge related to the existence of multiple meanings related

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern linguistics
  • Igor Melchuk
  • (meaning-text) theory
  • LEXEME