نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکترای زبان و ادبیات عربی

2 گروه زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

رضی استرآبادی، از جمله دانشمندانی است که با تألیف دو اثر مشهور خود - شرح کافیه وشرح شافیه - در آسمان صرف و نحو خوش درخشیده است .
بی‌شک نهج‌البلاغه و سخنان امام علی(ع) پس از قرآن که سخن خالق زبان‌هاست، وبعد از حدیث پیامبر (ص) که خود پیام‌آور آفریدگار سخن و فصیح‌ترین عرب، می‌باشد. برترین مجموعه‌ای است که به جهت اصول نقل، تمام ویژگی ها و صفات یک شاهد در آن تجلی یافته است. رضی استرآبادی، بر خلاف بیشتر نحویون جهت اثبات مدّعای خود در پاره‌ای از موارد به این کتاب ارزشمند استناد می‌کند.
یکی از آراء منحصر به‌‌فرد رضی استرآبادی که باعث برتری وی گردیده است، «نظریه عامل نحوی» است. به عبارتی دیگر؛ تنها دانشمندی که به طور خاص وکاملاً متمایز، به بررسی این نظریه پرداخته،«رضی استرآبادی» بوده است .
مقوّمات نظریه عامل از دیدگاه محقّق استرآبادی، علاوه بر جنبه‌ی عارضی وظاهریّ نحو، شامل جنبه بنیوی، ترکیبی وساختمانی آن - قرینه، سبب، علّت، شرط، رکن ودلیل- نیز می‌باشد که متّکی بر بعد معنایی قواعد می‌باشد. ایشان معتقد است که عامل پیدایش إعراب در یک کلمه: مُوجد(یا همان متکلم)، عامل(ویا همان آلت) ومحل(یا همان اسم)می‌باشند.
رضی استرآبادی معتقد است که عامل نحوی، علاوه بر جنبه عارضی وظاهری نحو، شامل جنبه بنیوی وترکیبی وساختمانی نحو نیز – که در برگیرنده‌ی معناست - می‌باشد. ایشان هنگام تجویز قواعد با استناد به کلام حضرت امیر، با تکیّه بر بعد معنایی شواهد ذکر شده، بهترین استدلال‌ها را ذکر می‌کند که در نوع خود بی‌نظیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the semantic approach of Razi Estrabadi in facing the syntactic factor in the description of al-Kafiyyah(A case study in the citations of Nahj al-Balagha)

نویسندگان [English]

  • hossein ahmadi 1
  • Mohammadebrahim khalifeshoshtari 2

1 دبیر عربی

2 tehran

چکیده [English]

Razi Estrabadi is one of the scholars who has shined in the sky of simplicity and good syntax by authoring her two famous works - Sharh Kafiyyah and Sharh Shafiyyah.
Undoubtedly, Nahj al-Balagha and the words of Imam Ali (AS) are after the Qur'an, which is the speech of the creator of languages, and after the hadith of the Prophet (PBUH), who is the messenger of the creator of speech and the most eloquent Arab. It is the best collection in which all the characteristics and attributes of a witness have been manifested due to the principles of narration. Razi Estrabadi, unlike most of Nahyoun, cites this valuable book in some cases to prove his claim.
Estrabadi's unique opinions that has made him stand out is the "syntactic agent theory". In other words; The only scientist who investigated this theory specifically and completely distinctly was Razi Estrabadi.
view of researcher Astarabadi, the elements of agent theory, in addition to the temporary and apparent aspects of syntax, include its structural, compositional and structural aspects - correlation, cause, cause, condition, pillar and reason - which relies on the semantic dimension of rules. He believes that the reason for the emergence of Arabic in one word are: creator (or the theological), agent (or the object) and place (or the noun).
Razi Estrabadi believes that the syntactic factor, in addition to the temporary and apparent aspect of the syntax, also includes the structural, compositional and structural aspect of the syntax - which includes the meaning -. He mentions the best arguments, which are unique in their kind, while prescribing the rules by referring to the words of Hazrat Amir, relying on the semantic aspect of the mentioned evidences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Razi Estrabadi
  • Syntactic Principles
  • Syntactic Agent
  • Necessity Theory
  • Sharh al